Pacientem byl šedesátiletý muž s šedým zákalem. Čočka je vyrobena tak, aby svým pohybem v oku umožnila dobré vidění do dálky i blízka bez brýlí. Úplné zbavení se brýlí ovšem nelze vždy očekávat. „Použití tohoto typu nitrooční čočky není úplnou novinkou. Ve světě i na některých pracovištích v ČR, kde je možný doplatek pacientů, se již čočky tohoto typu běžně implantují. Také na našem očním oddělení byla již v roce 2005 implantována multifokální čočka fungující ale na jiném principu než čočka akomodační, kterou jsme použili nyní,“ informoval MUDr. Aleš Čech, primář očního oddělení teplické nemocnice. Jak zdůraznil, velmi důležitý je výběr vhodného kandidáta pro operaci. V některých případech není tento typ čočky doporučen a je lépe implantovat běžnou nitrooční čočku. „Širšímu použití nových typů umělých nitroočních čoček bohužel brání relativně vysoká cena a zejména legislativa, která zatím neumožňuje doplatek za použití nadstandardního materiálu,“ dodal primář Čech.