„Logicky se tedy nabízí možnost zpřístupnit některá školní hřiště aspoň o víkendech veřejnosti. Jistěže lze takto zpřístupnit jen taková hřiště, která mají vhodnou polohu samostatný vstup z ulice (nikoli přes další školní prostory) a přitom jsou od vlastní školy oddělena," komentoval Zdeněk Bergman předložený návrh.

Vědom si je přitom také většího opotřebení zařízení školních hřišť a také nárůstu nákladů města, na případný dozor, placený právě z pokladny města.

Na jeho návrh reagovalo vedení města tím, že o využití školních hřišť se už jedná delší dobu. Někde už dokonce fungují pronájmy a hřiště jsou využívány organizovanými skupinami.

Nicméně jako vhodný příklad, jak lze volně využít hřiště pro širokou veřejnost byl předložen příklad sportovního areálu v sousedství školy Koperníkova, na šanovském sídlišti. S dozorem.

Je třeba ale také podotknout, že v tomto případě jde o hřiště zcela oddělené plotem od školy. „A to v některých dalších případech může být problém. I s ostrahou návazných objektů škol, které jsou monitorovány třeba napojením na elektronické hlídače," zmínila Radka Růžičková, náměstkyně primátora Teplic.

Návrh Zdeňka Bergmana, že by rozhodnutí o případném otevření hřiště pro veřejnost měl zůstat na vedení každé školy a to se všemi důsledky s tím spojenými, nebyl brán příliš v potaz.

Do projednávaného bodu se vložil primátor Jaroslav Kubera s tím, že nechal odhlasovat jeho protinávrh: Bereme na vědomí a radní ať pak rozhodnou případně dál, kde se by se takový provoz hřišť mohl zavést a případně rozšiřovat. A bylo vyřešeno. (pem)

V rámci diskuze vzešla myšlenka, aby město na webu vytvořilo seznam volně přístupných zpevněných ploch, kde se dá sportovat.