Stavební firma musela umístit do břehů koryta stovky velkých kamenů. Opěrné zdi se po desetiletích bez zásadnější údržby už bortily a dno bylo zanesené. Práce za přibližně 13 miliónů si tu objednal správce toku, kterým je Povodí Ohře.