Všechna auta projíždějí teď městem. Místní musí tak skousnout více hluku a prachu. Most ev.č. 27-004 má být opraven do konce července. „Kromě částí opěr bude kompletně demolován a vystavěn znovu. Demoliční práce již byly zahájeny. Rekonstrukci mostu si vyžádal jeho špatný stavebně technický stav," nechal se slyšet Jan Studecký z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Objízdná trasa pro osobní automobily vede po místních komunikacích.

„Objížďka samozřejmě přináší dopravní omezení v určitých úsecích opět není možné stát či zastavit. Žádáme řidiče, aby respektovali dočasné dopravní značení, které je odsouhlasené Policií ČR a stanovené Magistrátem města Teplice. Uzavírka je povolena do 31. srpna. Těšíme se, až to bude všechno za námi," řekl místostarosta Hrobu Michael Holý.

Ještě než dělníci začali opravovat most, tak se museli vypořádat s domem, který byl na něj „nalepen" .

„V souvislosti s demolicí mostu byl taktéž vykoupen a demolován přilehlý rodinný dům, který byl dle statických posudků ohrožen stavebními pracemi na stabilitě a bezpečnosti," vysvětlil Studecký z ŘSD.

Již zbouraný dům č. 45 ale bude žít dál a to díky sklepu, který má. Podle odborníků v něm totiž je zasypaná stará chodba s výdřevou, která by mohla vést do jedné ze štol pod městem Hrob. S největší pravděpodobností se jedná o staré důlní dílo. Hrob se domluvil s ŘSD na zakonzerování sklepu.

„Klenby sklepa budou zakryty železobetonovou deskou a vchod do sklepa zazděn cihlami a zasypán pískem. Na této konstrukci pak bude provedeno zemní těleso vysvahování zeminou. Ve výsledné úpravě bude tedy celý schován pod zemí. Toto řešení ale poskytuje jednoduchou možnost, v případě potřeby odkrýt zeminu a zbudovat regulérní vchod," sdělil Jan Studecký z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Hrobské hornické muzeum by tak někdy v budoucnu mohlo být doplněno o prohlídkovou trasu přímo v historickém podzemí. Otázkou je, kdy se tak stane.

„Je to hudba budoucnosti, protože úprava sklepa a zázemí vstupu do podzemí a následné zprovoznění a zpřístupnění prohlídkových štol zabere moře času, práce i financí. V každém případě jsme udělali jeden z prvních krůčků pro další zachování naší hrobské historie pro budoucí generace a věřme, že další kroky budou následovat," řekl už dříve místostarosta Hrobu Michael Holý.

Autor: Martin Košťál