Doprava přes most vBystřanech je upravena značkami. Nájezd zBystřan na křižovatku smrti je uzavřen. Někteří už toto omezení provozu na E 55čekají a objíždějí autem přes obec Bystřany. Obyvatelům vobci se to ale nelíbí.

Podle starosty Ivana Vinického patří složitá dopravní situace ohledně nezbytné opravy mostu uÚpořin či mostu na příjezdu do obce mezi palčivé problémy. „Se stále rostoucí dopravou souvisí inutná výstavba protihlukových opatření nebo přemostění údolí vobci Kladrubskou spojkou,“ říká Ivan Vinický, starosta obce Bystřany.