Podle zpráv z ŘSD zde dojde k velkoplošné opravě asfaltového povrchu a výměněně dilatačních mostních závěrů na bystřanských mostech.

"Stávající vozovka vykazuje řadu poruch, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky a poruchy obrusné vrstvy v důsledku zestárlého asfaltového pojiva a velké intenzity těžkých vozidel. Asfaltové vrstvy vykazují únavové poruchy a degradaci povrchu," uvedla Dana Zikešová ze ŘSD. 

Během pondělí dojde k osazení dočasného dopravního značení a v úterý 11. července bude zahájeno frézování vozovky na dvou úsecích. Pro řidiče zde vznikne dopravní omezení v podobě částečné uzavírky. V pracovních úsecích bude řízený kyvadlový provoz.

Plánovaný úsek opravy, zdroj ŘSD.Plánovaný úsek opravy, zdroj ŘSD.Zdroj: Se souhlasem ŘSD Ústeckého kraje

Zhotovitelem rekonstrukce v hodnotě 70 miliónů korun bez DPH je společnost HERKUL a.s. Stavební práce na 3,5 km dlouhém úseku plánujeme dokončit v prosinci 2023. "Všem řidičům děkujeme za trpělivost," uvádí ŘSD. 

Jednotlivé etapy oprav chce ŘSD novinářům představit v úterý dopoledne 11. července. Budeme o prodrobnostech rekonstrukce silnice obratem informovat.