"Projíždějte opatrně s ohledem na pohyb pracovníků a techniky na vozovce. Rekonstrukci 3,5 km dlouhého úseku plánujeme dokončit koncem listopadu 2023," uvedlo ŘSD.

Dojde zde k velkoplošné opravě asfaltového souvrství a výměně dilatačních mostních závěrů na bystřanských mostech ev. č. 8-045 a 8-046. Stávající vozovka vykazuje řadu poruch, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky a poruchy obrusné vrstvy v důsledku zestárlého asfaltového pojiva a velké intenzity těžkých vozidel.

Asfaltové vrstvy vykazují únavové poruchy a degradaci povrchu. Některé práce budou probíhat za kyvadlového provozu řízeného semafory.

Opravy silnic v Ústeckém kraji.
Kde čekat dopravní peklo? Na řadu přichází opravy silnic na Teplicku