Stávající betonová kanalizační stoka byla uvedena do provozu v roce 1958. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. V roce 2008 zde došlo k propadu, takže stoka je neprůchodná. Při jejím čištění tlakovým vozem dochází k další destrukci stěn.

„V souběhu s kanalizací je veden vodovodní řad, který je z části tvořen litinovými trubkami (úsek z roku 1958) a polyetylénovými trubkami (úsek z roku 1985). Stávající vodovodní přípojky na trase jsou z olova, což je nevyhovující materiál,“ říká k realizaci akce Dagmar Haltmarová ze společnosti SVS.

Vzhledem k blízkosti uložení kanalizace a vodovodu hrozí narušení vodovodu při rekonstrukci kanalizace.

V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace i vodovodu.

Rekonstruováno bude celkem 206 metrů kanalizace, kdy se nově použije kameninové potrubí o průměru 300 mm. Budou také opraveny veřejné části všech 11 stávajících kanalizačních přípojek a přípojky budou přepojeny.

Původní litinový vodovod bude v délce 167 metrů nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm. Opraveny budou také veřejné části všech vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 3 milionů korun (bez 20% DPH).

Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2011. Stavební práce začaly v červenci a mají být dokončeny do 31. října 2011. (re)