Jako první nastoupili do ulice vodaři, přesněji Vodohospodářské stavby, které obnovu vodovodních řadů dělají na zakázku pro Severočeskou vodárenskou společnost.

Opakuje se průběh z roku 2005


„Snahou Severočeské vodárenské společnosti je provádět rekonstrukce sítí koordinovaně s naplánovanými pracemi na komunikacích tak, abychom přispěli k co nejmenší zátěži obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením,“ říká Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.
K rekonstrukci vodovodních řadů, které zásobují přibližně 320 připojených obyvatel, proto dojde v Masarykově ulici těsně před dlouhodobě naplánovanou rekonstrukcí komunikací.
Potrubí je napadeno korozí a pomalu se rozpadá. Stávající litinové potrubí nahradí nový rozváděcí řad z tvárné litiny v délce 328 metrů o průměru 80 mm a v délce 423 metrů o průměru 100 mm.