Pokládka povrchu.Pokládka povrchu.Zdroj: ŘSD

Současný stav je takový, že na první polovině mostů pokládáme asfalt, práce by zde měly trvat do konce dubna, následně budou probíhat opravy druhých polovin mostů. Termín dokončení opravy mostů předpokládáme nejpozději v létě roku 2024," sdělila Zahálková.

Práce od začátku nejsou podle pracovníků ŘSD bez komplikací. "Odkrytí konstrukcí mostů vyvolalo nutnost přepracování částí projektové dokumentace. Ve velmi špatném stavu byla jak izolace, tak i odvodnění. Po dořešení technických problémů jsme se dostali do časového období, kdy již vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly v provozu obalovny, abychom mohli provést pokládku asfaltu. To vyvolalo další zpoždění oproti původnímu plánu realizace akcí," sdělila mluvčí ŘSD.