„V následujících 30 dnech bude probíhat nezbytná odstávka provozu vodojemu Výšina z důvodu rekonstrukce armaturní komory. Vzhledem k přepojení na provizorní zásobování, mohou obyvatelé města Duchcova, obcí Jeníkov, Lahošť a Želénky zaznamenat vyšší či nižší tlak vody v závislosti na adrese bydliště. Změnou proudění vody může dojít i k přechodnému zákalu," řekla tisková mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová a dodala: „Zaměstnanci společnosti přistoupí v případě výskytu zákalu k odkalování vodovodního řadu tak, aby zákal co nejrychleji pominul. Za případné nesnáze s omlouváme." (kos)