Jak uvedl mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra, rekonstrukce má být hotova do konce září. Na pacienty čekají nové ambulance či stacionáře, na zaměstnance pak centrální šatny.

„V současné době dodavatel dokončuje stavební práce a provádí kompletaci inženýrských sítí. Rekonstrukce části dětského pavilonu probíhá podle harmonogramu, kdy práce spějí k dokončení v řádném termínu, stanoveném na 30. září," potvrdil mluvčí Jiří Vondra.

Omezení vstupu

S pracemi v přízemí budovy D2 dětského pavilonu, které probíhají už od července, jsou spojena četná omezení. Jak informoval Vondra, stále trvají například omezení v souvislosti se vstupem do dětského pavilonu.

„Pacienti jsou nadále orientováni k využívání provizorního vstupu přes vedlejší budovu D1, pro návštěvy je určen zadní vchod pavilonu D2," sdělil Vondra. Rekonstrukce si kromě toho vyžádala taktéž omezení parkování na přilehlých parkovištích.

Uzavření sálu

Od 14. září je uzavřený i porodní sál a oddělení šestinedělí Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy nemocnice, kde se maluje a provádějí další drobné opravy.

„Rodičky jsou po dobu uzavření oddělení směřovány do okolních porodnic Krajské zdravotní. Dále také tam, kde si samy zajistily sepsání k porodu," uvedla vrchní sestra Iva Černá.

Pacientům pomáhá s orientací mezi jednotlivými budovami pracovníci ostrahy a směrovací šipky.

Rekonstrukce vyjde celkem zhruba na 22 milionů korun.