Kde je voda, tam je i život. Aby si člověk natočil sklenici vody, tak je potřeba životodárnou tekutinu nějak dopravit do kohoutku. A na to je nutné potrubí. Některé není v úplně dobrém stavu, a proto do vodovodů a kanalizací na Teplicku letos Severočeská vodárenská společnost (SVS) napumpuje zhruba 114 milionů korun.

Celkem letos vodaři rozjedou v našem okresu 26 staveb. Mezi největší bude patřit rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace v Hrobu. „Půjde o úsek ve Verneřicích od Sokolovny k mateřské školce. Nejpozději v říjnu by měli být dělníci hotovi,“ řekl starosta města Hrob Karel Hirsch.

Nový vodovod by měla letos podle starosty dostat i ulice Duchcovská, a to část ke křižovatce na Křižanov. „Až vodaři práce provedou, tak necháme na silnici udělat nový asfalt,“ připomněl Hirsch.

Kromě Hrobu se letos dočká opravy potrubí a kanalizace také Světec, Proboštov či Dubí. V Dubí půjde o práce v ulici Bystřická.

„V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky v celkové délce 337 metrů, a to včetně přepojení kanalizačních přípojek. Dále bude probíhat výměna stávajících vodovodních řadů za nové v celkové délce 453 metrů, opět včetně přepojení 12 přípojek,“ informuje na svém webu Severočeská vodárenská společnost.

POTRUBÍ K MATEŘINCE

Samo Dubí chce navíc ještě v tomto roce opravit kanalizaci k mateřské školce Křemílek. Zaplatí za to asi 900 tisíc korun.

V prosinci loňského roku byla v Dubí zkolaudována nová kanalizace v městské části Běhánky. Práce tam trvaly skoro rok. „Třikrát hurá. Odkanalizování Běhánek bylo jednou z největších investičních akcí posledních let. Jedná se o mimořádně dobře provedené dílo,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal.

Celková investice do kanalizace v Běhánkách se vyšplhala na 26 milionů korun. Dubská radnice zaplatila asi jen šest milionů, zbytek peněz šel z různých dotací.

„Rekonstrukce byla provedena zčásti v samostatném výkopu a zčásti v souběhu s kanalizací. Celkem se opravy dočkalo 1009,5 metru vodovodu. Použili jsme potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 731,5 metru, z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 173 metrů a o průměru 63 mm v délce 105 metrů. Stavbu jsme prováděli v otevřeném paženém výkopu. Její součástí bylo přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů,“ dodal mluvčí SVS Jiří Hladík.

Veškerou výstavbu i rekonstrukce svých sítí se SVS snaží maximálně koordinovat s městy a obcemi.

„Abychom co nejvíce eliminovali komplikace v dopravě, stavební hluk či prašnost, snažíme se veškeré naše akce sladit s dalšími plány měst a obcí. Doba, po kterou budou obyvatelé vystaveni nutným omezením, by se tak měla zkrátit na minimum,“ připomněl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.