Finanční prostředky poskytne obcím na základě úvěrové smlouvy Státní fond rozvoje bydlení. Obce soustředí peníze ve svých peněžních fondech, do kterých přidávají i výnosy ze svého bytového fondu.
Mnoho obcí však tuto podporu na rozvoj bydlení nemůže využívat. Žadatelé totiž musejí splňovat řadu podmínek. Jednou z nich je také bezdlužnost. Právě to bylo kdysi problémem například Hostomic, které díky zadluženosti z kanalizace nemohly podporu využít. Nyní, již bez dluhů, je obec připravena o tuto podporu požádat. Starostka Hana Haklová upřesňuje, že už mají připravenou vyhlášku s jasnými podmínkami pro tyto nízkoúročené úvěry. Jak starostka dodala, zájem by mezi občany určitě byl. Proritou by pro obec byla modernizace a opravy domů při hlavní silnici procházející obcí.Více se dočtete ve středečním 5.9.2007 teplickém deníku