Ve středu v Oseku slavnostně otevřeli odloučené pracoviště Mateřské školy s názvem „Školička“ v Základní škole v Hrdlovské ulici. Otevřena je prozatím jedna třída pro 24 dětí ve věku 3-6 let. Děti tu mají k dispozici hernu s měkoučkým zeleným kobercem vymalovanou v žlutých a oražových barvách a krásně vyzdobenou obrázky, které pro děti připravily paní učitelky. Lehárna má na zdi namalovaný strom, který čeká na barevné podzimní listy. Ty už ale namalují samy děti. Nové je sociální zařízení, upravit bylo třeba i vstupní a šatnový prostor.

„Ráno, když byl zahájen poprvé provoz, přišlo 19 dětí. Zvědaví a natěšení byli i rodiče. Jsem ráda, že se nám novou třídu mateřské školy podařilo vybudovat tak, jak jsme naplánovali a že se tu dětem líbí. Nejlepší odměnou pro mě byly dvě holčičky, které odcházely odpoledne s maminkami a fňukaly, že ještě nechtějí jít domů,“ usmívala se spokojeně starostka Oseka Lenka Říhová, která nás novými prostorami provedla. „Spočítala jsem si, že vybudování jednoho místa ve školce nás přišlo na 25 tisíc korun. Navíc je vše udělané tak, aby bylo kdykoli a jen s minimálními náklady možné změnit školku opět ve třídy základní školy. Měla jsem trochu obavu, aby děti nerušil provoz školy a hlavně zvonění, ale spaly krásně a v jídelně jim prý chutnalo. Škola navíc školce vychází vstříc, takže v době spaní se ve třídě, která je umístěna nad lehárnou, neučí,“ doplnila starostka.
Cíl: aby se dětem ve školce líbilo

Děti mají k dispozici celou školní zahradu i dětské hřiště. „Na obědy chodíme s dětmi do školní jídelny, kde máme vyčleněnou svoji sekci s novým, výškově upraveným nábytkem. Děti mají také svůj jídelníček a v jídelně se pro ně připravují i svačinky. Na tomto odloučeném pracovišti máme 24 dětí a připravena je další třída, ve Školičce v Hornické ulici je 48 dětí rozděleno do dvou věkově smíšených tříd od 3 - 6 let. Školka je v provozu od 6 do 16 hodin, ale rodiče je mohou ráno vodit tak, jak jim to časově vyhovuje. Vzdělávací program pro tento školní rok má název Cesta z našeho města a zaměřili jsme se v něm na historii a památky Oseka. Spolupracujeme velmi úzce nejen se základní školou, která nám teď poskytla část svých prostor, ale i s domem dětí,“ představila nám školku a její činnost ředitelka Kateřina Slovanová.

Zmapovali potřeby

Než se město pustilo do vybudování školky ve škole, nejprve si zmapovalo skutečné potřeby a zájem rodičů na umístění dětí do školky. „Mohli bychom otevřít i dvě třídy, ale vzhledem k tomu, že jsme do mateřské školy na školní rok 2011/2012 zapsali o 24 dětí víc, než byla stávající kapacita mateřských škol, otevřeli jsme letos třídu jen jednu. Příští rok v případě dalšího zájmu ze strany rodičů o umístění dětí v mateřské škole můžeme otevřít druhou, vše je připravené,“ dodala k úpravám, které rozšířily kapacitu mateřské školy starostka Říhová.
Pro město Osek je podstatné, že se s minimálním zásahem do rozpočtu (šlo o investici cca 800 tisíc korun) podařil vyřešit letitý problém s umístěním dětí do mateřské školky a že až jednou počet předškolních dětí klesne, nebude problém bez větších stavebních zásahů vrátit třídy do užívání základní škole.