Společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) a Severočeská vodárenská společnost (SVS) uspořádaly den plný přednášek podrobně se věnujících zdrojům pitné vody, hospodaření s vodou v nádržích, financování investic v oblasti zásobování s pitnou vodou a kvalitě pitné vody.

Jak uvedl předseda představenstva SVS Petr Skokan: „Zásadním rysem nového podnikatelského záměru naší společnosti je přesun těžiště aktivit z oblasti investic k odkanalizování a čištění odpadních vod do oblasti výroby pitné vody a intenzivnější obnovy stávajícího majetku společnosti.
Dnešní konference věnovaná tématu pitné vody je proto symbolickým začátkem nového zaměření v investičních prioritách naší společnosti.“
Svátek Světový den vody byl vyhlášen v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru. Jeho posláním je zdůrazňovat důležitost významu pitné vody a nutnost dobrého hospodaření se zdroji.

Vzhledem ke klimatickým změnám jsou i v České republice v řadě lokalit Středočeského, Jihočeského, ale i Západočeského kraje zásoby podzemních vod na nižší úrovni než za dob historického sucha v roce 1974.

Doplnění podzemních zásob je navíc věcí dlouhodobou a počítá se často na desetiletí.
„Severočeská oblast má v tomto ohledu nespornou výhodu. Údolní nádrže Krušných a Jizerských hor nabízí dostatečnou kapacitu zdrojů pro čerpání vody.
Voda je vysoce kvalitní a z pohledu přímého spotřebitele vyniká při optimální „měkkosti“ také optimální mineralizací pro dlouhodobou konzumaci,“ doplnil předseda představenstva SčVK Rostislav Čáp.

Více jak dvěma stovkám účastníkům konference v Teplicích, zástupcům měst a obcí a hostům, které voda spojuje, umožnila včerejší konference prodiskutovat témata úpravy vody a udržitelného rozvoje. (vk)