Návštěvníci, kterých podle knihy návštěv přišlo na dvě stovky, si se zájmem prohlédli školu, naslouchali výkladu žáků průvodců a mnozí z nich, ač již důchodového věku, usedli k počítačům a nahlédli do školních učebních programů.
K dispozici byly také staré kroniky školy, různé dobové fotografie a vysvědčení. Návštěvníci si odnášeli pamětní listy. O ty byl opravdu velký zájem. Sobotního vyvrcholení oslav se zúčastnil také starosta obce Karel Kalaš. V areálu školního hřiště zároveň probíhal Sportovní den s rodiči. Na takzvaný Rodinný trojboj se přihlásilo 7 rodin.
Za zmínku stojí i pátek, předposlední den oslav. Na tento den byly do školy pozvané bývalé učitelky pamětnice, které měly besedovat s dětmi. I když si děti předem připravily rozmanité otázky, diskuze nakonec stejně nabrala svůj směr a poutavé povídání starších dam o tom, jak škola kdysi vypadala, děti opravdu nadchlo. Při vzpomínání občas ukápla i slzička nostalgie.
Bez obětavosti a nasazení učitelského sboru a podpory obce by oslavy jistě neproběhly tak velkolepě a bez problémů.