„Hudební obor navštěvuje 112 žáků ze ZŠ Maršovská. Ze 442 žáků této věkové kategorie na ZUŠ je to asi čtvrtina,“ konstatuje ředitelka „zušky“ Jiřina Němcová. Sloučením učebních plánů obou škol mají děti 6 až 8 hodin hudební výchovy týdně. „Takové penzum už musí v dětech zanechat stopy,“ potvrzuje. Podle ředitelky Věry Kornalíkové, dvě třetiny žáků ZŠ Maršovská ze tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou zároveň žáky ZUŠ. „Dvě žákyně odešly po absolvování 9. třídy na konzervatoř do Prahy a 17 našich bývalých žáků studuje nebo studovalo Konzervatoř Teplice,“ upřesňuje Kornalíková.

Zatímco základní škola rozvíjí všeobecnou hudebnost, poskytuje teoretické znalosti, zajišťuje sborový zpěv a základy hry na flétnu, hlavním úkolem ZUŠ je výuka hry na hudební nástroje. Učitelé obou škol vzájemně koordinují koncerty. Na tom posledním se představily pěvecké soubory Poupata a Fontána z Maršovské, estrádní orchestr a kytarový soubor „zušky,“ klavíristé David Rakaš a Martin Minařík, saxofonistka Bára Forková, hráč na bicí Marek Ptačovský a zpěvačky Marcela Štěrbová, Martina Šímová a Eva Poláčková. „Dnešní děti jsou hodně zpěvavé, líbí se jim třeba šmrncovní romské nebo židovské písně,“ prozradila učitelka Markéta Loskotová, která doprovází Poupata na klavír. Také dirigent estrádního orchestru Přemysl Chaloupka je s muzikálností svých letošních žáků spokojený: „Jejich úroveň stoupá. Bohužel, každý rok mi nějaký hráč odejde, takže musíme orchestr neustále obměňovat.“