Anička získala tři prvenství v okrese mezi žáky osmých a devátých tříd. Všechna prvenství vybojovala v cizích jazycích. Dvě získala v anglickém a francouzském, jimž se učí ve škole. To třetí bylo v jazyce německém, který se učí doma sama. Kromě těchto jazyků se věnuje ještě i jiným jazykům, jako např. srbštině.

Co tě vedlo k tomu, aby ses začala učit cizí jazyky ? Učíš se pouze sama ?

Myslím, že největší vliv na mě měl můj děda, který pochází z ciziny a u něhož jsem každý rok trávila prázdniny. Byla jsem obklopena cizími jazyky ze všech stran a zároveň nucena se alespoň trochu domluvit. To pro mě znamenalo jakýsi start do učení, i když jsem byla ještě příliš malá na to, abych si uvědomovala, že to pro mě může být budoucí výhoda.

Další „přelom" nastal, když jsem doma objevila učebnici němčiny. Říkala jsem si, že by nebylo špatné se naučit jazyk, se kterým se budu schopná domluvit s našimi sousedy a nebudu odkázána jen na angličtinu. Ze začátku jsem se učila sama, což je pro mě dodnes jeden z nejlepších způsobů, jak se učit cizí jazyk, i přes své zápory, jako například neschopnost si ze začátku opravovat své chyby a nejistota, jestli to, co říkám, říkám opravdu správně. Později jsem začala pracovat s učitelem. I samotná výuka ve škole je poměrně dost důležitým atributem.

Jak už jsem zmiňovala, umíš mluvit mnoha jazyky. Máš nějaký speciální „návod" jak se nejlépe naučit cizí jazyk ?

Není žádná osvědčená a jediná cesta, která by umožnila se jazyk naučit. Vždy jsem tvrdila, že učit se cizí jazyk je (minimálně ze začátku) velmi stresující a depresivní, protože skutečně znatelné výsledky se mohou projevit i o hodně později, než by bylo úměrné vynaložené práci. Méně však pro toho, kdo obdivuje kulturu národa, kde se jazykem mluví a učení bere jako cestu k prohloubení svého zájmu. Jak jsem už naznačila, nejvíce mi vyhovuje se učit sama. Když se učím cizí jazyk, nejsou to jen slova a zvuky v učebnici, ale způsob jak poznat jinou kulturu a pochopit souvislosti. Snažím se zabývat se zeměmi, kde se takto mluví a přiblížit se jim. Nejdůležitější je ovšem být obklopen skutečným jazykem, který nenajdete na stránkách učebnice, ale v rádiu nebo při rozhovoru s cizinci.

Který jazyk se ti zdá nejtěžší a který naopak nejsnadnější ?

Záleží na míře odlišnosti od mateřského jazyka. Ale myslím si, že není žádný jazyk, který by se nedal naučit, ani jazyk, který by dal naučit snadno.

Čím by ses chtěla živit až budeš dospělá? Bude to něco společného právě s jazyky ?

Znalost cizích jazyků zvětšuje šance na uplatnění, a to nejen tady v České republice, kde už také začíná mnoho zaměstnavatelů tyto schopnosti vyžadovat nebo rovnou pokládat za samozřejmé, ale i možnost krátkého nebo dlouhodobého pobytu v zahraničí. Určitě bych se ráda věnovala jazykům i nadále, i když si myslím, že to bude rozhodně v menší míře, než jakou bych si představovala. Chtěla bych se věnovat medicíně a později také vystudovat lékařskou fakultu.

Aničku zpovídala její spolužačka Zuzka Helerová.