V areálu nemocnice se kope do země, co se tam děje?
Probíhají tam práce na lokálních opravách kanalizace. Po dokončení těchto prací bude vybudována nová přečerpávací stanice. Během realizace není fungování služeb nemocnice nijak omezeno. I kvůli tomu bychom rádi požádali návštěvníky nemocnice, aby při pohybu v celém areálu dbali v těchto dnech zvýšené opatrnosti.