Jaký byl důvod vašeho dopisu Martinu Římanovi, ministrovi průmyslu a obchodu?
Se znepokojením sleduji neujasněný postoj ministerstva k budoucí podpoře designu v naší republice a k existenci Design centra České republiky. Design centrum od svého založení v roce 1991 prokazatelně provádí kvalitní propagaci českého designu a aktivně se podílí na jeho uplatnění ve výrobě. Vedle této činnosti zajišťuje přednášky pro odbornou a širší veřejnost. Jeho pracovníci se přímo podílejí na odborné výuce na vysokých školách. Kvalifikovanou a systematickou podporou designu na všech jeho úrovních se Design centrum stalo uznávaným reprezentantem českého designu ve světě. Stát tak jeho prostřednictvím zajišťuje promyšlenou politiku podpory designu v České republice. Neuvážený zásah do funkční organizace podpory designu může snadno ohrozit kvalitu a konkurenceschopnost našich výrobků na světovém i domácím trhu.Vyspělé země na celém světě jsou si vědomy přímého vlivu designu na kultivovanost výroby a ekonomickou a kulturní prosperitu společnosti. Proto se snaží o promyšlenou státní podporu designu. Proto prosíme za uvážené kroky při rozhodování o budoucnosti organizačního zajištění státní podpory designu v České republice.