Jaký je váš názor na zavádění nových školních vzdělávacích programů na základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií? Je podle vás potřeba takto upravovat české základní školství?
Je to potřeba, v souvislosti s prudkým rozvojem vědy a techniky nemůže naše školství zaostávat za vyspělými zeměmi světa.
Jak ovlivnilo vaši školu zavedení nových školních vzdělávacích programů? Například jaké to přineslo problémy nebo naopak zase pozitiva?
Zlepšila se vzájemná spolupráce učitelů, tvořiví a zapálení učitelé získali větší volnost pro svou pedagogickou práci.
Ce se tím na škole konkrétně změnilo? Posílili jste výuku některých předmětů? Přidali jste nové? Chtěli byste se na něco specializovat?
Nově jsme zavedli výuku anglického jazyka – „Angličtina hravě“ již od 1. tříd.