Skupina ČEZ už vloni investovala na severu Čech přes dvacet milionů korun do výstavby dálkově ovládaných úsečníků. To jsou prvky v distribuční síti, kterými se dálkově či ručně ovládá její provozní stav, především lze tímto zařízením vypnout příslušný úsek vedení vysokého napětí.
Na Teplicku byly už úsečníky instalovány v lokalitách Teplice, Bžany, Duchcov, Řetenice, Úpořiny a Velvěty. Pokračovat se bude letos.

Jak to funguje? „Z dispečinku Skupiny ČEZ přijde prostřednictvím GPRS povel do ovládací skříně (mozku celého úsečníku umístěného na stožáru), a tato ovládací či řídící skříň dá pokyn k sepnutí či rozepnutí úsečníku (odpínače). To je provedeno pomocí motorového pohonu umístěného v ovládací skříni a prostřednictvím táhla, které vede až na vrchol stožáru k samotnému odpínači je dále provedeno rozpojení či spojení vedení,“ popsala Soňa Hendrychová, mluvčí severočeských energetiků.

„Tato nová a moderní úprava slouží ke zlepšení manipulační pružnosti a přizpůsobivosti sítí při řešení náhle vzniklých provozních a poruchových situací. To vede k vyšší spolehlivosti dodávky elektrické energie,“ říká Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce, a. s.
„Přechodem na dálkově ovládané úsečníky dochází také ke zkrácení doby omezení odběratelů elektřiny při případné poruše,“ podotkl za energetiky Filip Secký