Významná výročí inspirují nejen pořadatele výstav a koncertů, ale i numismatiky. Teplická pobočka České numismatické společnosti (ČNS) má v plánu vydat pamětní medaile ke 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve městě a 170. výročí narození významného činitele hasičského hnutí v Rakousko Uhersku Reginalda Czermacka.

TOLAROVÁ VELIKOST

Medaile podle návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského bude mít tolarovou velikost 40 mm.

Hasiči budou mít pamětní medaili ke 150. výročí vzniku sboru„Uvažujeme o vydání medaile v provedení tombak a postříbřené, maximálně 50 kusů. Stříbrné medaile budou jen proti objednávce a složení zálohy,“ informoval předseda teplické pobočky ČNS Vladimír Mjalovský. Podle jeho slov jsou už hotové sádrové modely. Potom se vyrobí raznice a medaile se mohou začít razit.

Na tradici vydávání pamětních medailí v letech 1812, 1862, 1912 a 1962 navázala teplická pobočka České numismatické společnosti v roce 2012, kdy uplynulo 1250 let od doby, kdy jak napsal Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české byly objeveny teplické termální prameny vyvěrající ze země.

Při této příležitosti vyšla pamětní medaile podle návrhu Michala Vitanovského, na které je Hygie se štítem znaku Teplic a dvěma keltskými mincemi ze zdejších nálezů a také scéna objevení pramenů.

„S touto myšlenkou tehdy přišel magistrát. A protože jsem patriot a také trochu blázen, financoval jsem celou výrobu,“ vzpomínal Mjalovský.

Tímto způsobem, kdy všechno financuje a doufá, že se mu snad vložené peníze prodejem vrátí, připravil Mjalovský už několik medailí.

„Návrh nové medaile vytvořil Michal Vitanovský, který navrhoval například i Řád bílého lva. Na jeho honorář přispělo město Teplice,“ dodal Mjalovský.

Od myšlenky k hotovému dílu, které můžete vzít do ruky, uběhnou zhruba dva roky. Vlastní práce je pak otázkou dvou měsíců.

Medaile, věnované slavným osobnostem spjatým s regionem, už má teplická numismatická společnost na svém kontě několik. K 50. výročí svého založení vydala kus, na kterém je vyobrazen polární badatel Julius Payer, objevitel Země Františka Josefa.

Medaile vznikla v sedmi různých provedeních. Největší hodnotu měla zlatá dvoustranná o velikosti 40 mm a hmotnosti 70 g. Tohoto typu byly vyrobeny čtyři kusy, cena jednoho byla 40 tisíc korun.

„Byla to docela dobrodružná výprava. Medaile Payera byly raženy v Kremnici a vezl jsem je tramvají z pražské celnice v batůžku. Měly tehdy hodnotu statisíců,“ připomněl Vladimír Mjalovský.

Dalším dílem společnosti byla pamětní medaile Vojtěcha Preissiga, českého grafika, malíře a vlastence, rodáka ze Světce. Pamětní medaile s motivem historika Dušana Třeštíka byla vydána u příležitosti šedesátin společnosti.

Z HISTORIE SPOLKU

Podnět k založení hasičského sdružení v Teplicích vzešel z okruhu tělocvičného spolku vzniklého roku 1862. Tlak na vytvoření hasičského spolku ze strany veřejnosti zvýšil požár, který propukl 27. května 1866 v hotelu De Saxe.

Spolek se oficiálně nazýval Turner Feuerwehr, vedení nově vzniklého spolku bylo usnesením městského zastupitelstva svěřeno starostovi města Karlu Stöhrovi. Do konce roku 1867 měli tepličtí hasiči už 150 členů.

Reginald Czermack Warteck se narodil 4. března 1847 v Praze. Do Teplic se přestěhoval v roce 1867 a o rok později vstoupil do hasičského spolku. V letech 1875-1880 působil jako jeho velitel, v roce 1869 byl zvolen prezidentem Celorakouského hasičského svazu. Ve stejné funkci pak působil i v rakouském hasičském výboru.