Letošní výstava, která se koná pod názvem „Pověsti z hradů, zámků a podzámčí" navazuje na loňský ročník, který se konal pod názvem „Háčkovaný svět" a v roce 2015 byl nejnavštěvovanějším výstavním projektem v zámecké Galerii Giacomo. „Chtěly bychom starým a poškozeným panenkám oprášit jejich duši, vynést je ze stínu zapomnění a navrátit jim jejich urozenost, lesk a slávu," uvedly autorky výstavy panenek v háčkovaných kostýmech Simona Mecerodová z Těškovic u Opavy a Kateřina Citová z Havířova.

Co inspirovalo autorky k vytvoření výstavního projektu mapujícího pověsti z hradů, zámků a podzámčí? „Pověst je často reálný příběh, avšak díky ústnímu převyprávění je příběh pozměněn. Pověsti se však na rozdíl od pohádek považují za částečně pravdivé, navíc nemají vždy šťastný konec. Proto bychom chtěly touto výstavou přiblížit několik pověstí. Nakoukneme do komnat šlechticů a urozených dam, projdeme různá nádvoří, navštívíme staré věže nebo sklepení", prozradily autorky.

Více než stovka panenek v miniaturních oblečcích zavede zvídavé návštěvníky za poutavými příběhy na řadu známých i méně známých památek a míst v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale i na Slovensku. V duchcovské zámecké galerii tak můžete potkat například Černou hraběnku na zámku v Miloticích či loupeživého rytíře z Ploskovic, dozvíte se více o příběhu Žofky a vodníka na Nitrianskom hradě, nebo o smutném životě Perchty z Rožmberka (14291476), která dodnes bloudí v bílém šatu na rožmberských sídlech. Klid do dnešních dnů nemá ani hrabě Rudolf Karel Chotek (18321894), zámecký pán na Kačině, který se podle pověsti potácí po nocích, ale někdy i ve dne zámeckými komnatami.

Výstavu doplňuje i dvacítka historizujících kostýmů, které zapůjčilo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. „Tyto kostýmy byly pečlivě vybrány, aby typologicky doplňovaly miniaturní oblečky, které jsou prezentovány na panenkách v instalovaných kompozičních celcích jednotlivých pověstí. Připomenuta jsou tím i slohová období tak, jak se projevila v dějinách oděvní kultury od období renesance do konce 19. století", uvedl kastelán zámku Marian Hochel.

Stejně působivá je i výstava prací malých výtvarníků, která doprovází celý výstavní koncept. Děti, jejich rodiče nebo paní učitelky přihlásily výkresy do výtvarné soutěže na téma pověstí, aby dotvořily stejnojmennou výstavu. Celkově tak na zámek dorazily přes tři stovky soutěžních výkresů školáků i předškoláků.

Výsledky soutěže vyhlásí správa zámku na přelomu května a června 2016. (mh)