Nadále hrozí za špatné parkování pokuty. Místo botičky ale řidiči nacházejí za stěračem upozornění, že se musejí kvyřízení přestupku dostavit osobně na policii do Prosetic.

Vpraxi to funguje tak, že strážníci namísto blokovacího zařízení na kolo umístí za stěrač výzvu pro řidiče. Řidič, který najde takovou výzvu za oknem, se poté musí dostavit kprojednání přestupku osobně do Prosetic, kde mají tepličtí strážníci svoji novou základnu.

Podle Michala Chrdleho, šéfa teplických strážníků, bylo vloni vydáno přes čtyři a půl tisíce výzev. Polovina ztoho byla vyřešena domluvou. Čtvrtina zcelkového počtu lidí, kteří našli za stěračem papírek, kvyřešení přestupku nepřišla. Padesát lidí bylo převedeno na magistrát, kdalšímu řešení přestupku.

Botičky ale změsta úplně nezmizely. Dává se jich ale méně. Nezmizelo ani odtahování vozidel zproblémovýchmís­t. Vpřípadě, že se dotyčný řidič po obdržení výzvy kvyřízení přestupku na policii nedostaví, bude ho kontaktovat příslušná obec, kam strážníci případ předají. Ato platí ivpřípadě, že mu někdo výzvu zokna odcizí. Pak už ho musí kontaktovat a urgovat příslušná přestupková komisesama. Na špatně odstavená vozidla vlázeňském městě dohlíží dopravní družstvo městské policie a to vrámci své činnosti poměstě. Je třeba také upozornit, že pokud jde obodový přestupek, pak strážníci podle zákona musí toto oznámit příslušnému úřadu, kde se vede evidence. Lidé, kteří svůj lístek za oknem auta najdou, tak nemusejí čekat na příjezd hlídky. Kvyřešení se musí dostavit osobně, ale nejdříve až následující den po udělenívýzvy. „Botičky jsme ale nepřestali dávat. Pouze jsme to omezili,“ říká Michal Chrdle, šéf teplických strážníků. Pokud bude řidič výzvu ozaplacení pokuty ignorovat, může jeho případ skončit dokonce až exekucí.

„Spuštění tohoto systému umožnilo až získání nových prostor vProseticích. „Jsou zde patřičné prostory pro vedení a řešení této agendy,“ podotýká Michal Chrdle.