Vyplývá to alespoň z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP. Podle něj tři pětiny respondentů si myslí, že se jedná o marketingový záměr obchodníků. Přesto však bude tento převzatý svátek všech zamilovaných slavit nejméně třetina dotázaných.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 7.-11. února 2010 proveden na reprezentativním vzorku 14,702 dotázaných ve věkové kategorii 17-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 145 tisíc registrovaných uživatelů 27,579 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Svátek svatého Valentýna, který byl do naší země importován ze zámoří před dvaceti lety, nepovažuje za tradiční český svátek 89,7% procent respondentů.

Podle názoru 61% dotázaných pak představuje svátek svatého Valentýna coby svátek zamilovaných marketingový záměr obchodníků, což lze potvrdit řadou reklam na všemožné druhy zboží a služeb, které v období tohoto svátku všech zamilovaných zaplavují média a obchody.

Jako skutečný svátek lásky však vnímá svátek svatého Valentýna 9,4% dotázaných. Za zbytečný pak považuje svátek svatého Valentýna 8,2% respondentů.

Slavit či někoho obdarovávat na sv. Valentýna však hodlá souhrnem 33,8% dotázaných, což lze rozhodně vnímat jako velký úspěch u značné části populace, kterého se řada dalších převzatých svátků doposud nedočkala.

"Souhrnem lze říci, že svátek svatého Valentýna i přes jeho dvacetiletou existenci stále nelze považovat za zdomácnělou součást české kultury. Přesto je však nutné vnímat jeho zjevně narůstající oblibu, a to jak u zamilovaných párů, tak i u obchodníků. Za poměrně značnou oblibu tohoto svátku však může právě jeho komercializace, a tedy reklama, která útočí na celou naši společnost citlivým citovým tématem," řekl Oldřich Zajíc, tiskový mluvčí SANEP s.r.o.