Ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic je v Bílině nově navrženo k projednání řešení nových parkovacích míst například v lokalitě Za Chlumem, konkrétně mezi bloky 9 a 12. Návrh počítá s přesunutím stávajícího chodníku, čímž se rozšíří komunikace a na ní pak bude možné vymezit ideálně šikmé parkovací stání, případně i podélné.