Obě hlavní velké parkovací plochy u kapličky u hlavní silnice provozuje soukromá osoba, která za poskytování této služby vybírá parkovné. Mezi nimi je malé parkoviště, označené tabulkami dopravního značení, které je ve vlastnictví města. Zde mohou stát vozidla zdarma, bez poplatku. Lidé by měli dávat pozor na to, kde zaparkují. Na městském pozemku není důvod pro vybírání peněz za dočasné odstavení vozidla.