Parkoviště bohužel neslouží pouze pro návštěvníky nebo zaměstnance nemocnice, jejíž součástí je teplická poliklinika. Auta zde odstaví také ti, kteří mají v pronájmu prostory v budově polikliniky, ale zejména lidé bydlící v okolí. Zaparkovat pro pacienty je pak hlavně v dopoledních hodinách velký problém. Na volné místo se zde čeká.