Lávka ještě zdaleka není na papíře. Co už nabývá reálných obrysů je demolice ohyzdného starého dolu. „K demolici probíhá nezbytná administrativa. Soutěž na zhotovitele proběhne do konce roku. Na jaře se začne s bouráním a rekultivací. Tyto práce potrvají tři měsíce.“
O osudu objektů bývalé šachty rozhodlo dubské zastupitelstvo na svém červencovém zasedání. „Přijmeme dotaci ve výši zhruba 46 miliónů a provedeme demolici,“ řekl tehdy starosta Pípal.

Původně ale Dubí hledalo investora, kterému by pozemky i s objekty prodalo. Mělo ovšem jednu podmínku. Prodej vázalo na likvidaci objektů a vyčištění celé lokality od pozůstatků po důlní činnosti. I přesto se takový investor našel. Ale… „Zájemce chtěl postavit na Cínovci fotovoltaickou elektrárnu. Město by z prodeje získalo více jak 11 miliónů korun. Již dříve jsme ale podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na likvidaci následků po průmyslové činnosti. S žádostí jsme byli úspěšní,“ uvedl starosta Pípal a dodal: „Byly dvě možnosti, buď jsme mohli jít do rizika, že se investorovi něco nepodaří a zisku 11 miliónů, nebo využít dotaci a s naší spoluúčastí zhruba 5 miliónů provést demolici. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. Přispělo k tomu i to, že investor nepracoval tak rychle jak jsme si představovali.“

Celkové plánované náklady na zbourání dolu jsou 50,8 miliónů. (kos)