Parkoviště bylo vybudováno z materiálu Ecoraster, což je trvale udržitelný systém zatravňovací dlažby s funkcí přirozeně zadržovat dešťovou vodu. V nemocnici se jedná o novinku. O parkování je zájem. V některých vytížených dnech je problém v areálu najít volné místo pro dočasné odstavení vozidla.