„Byla podána žádost o úplnou uzavírku, jednak silnice I. třídy č. I/13 a zároveň místní komunikace vedoucí souběžně s touto silnicí směrem k osadě Chudeřice. Důvodem uzavírky je demolice mostu pasové dopravy, který je ve vlastnictví spol. Severočeské doly, a.s.,“ řekla Erika Antošová z odboru dopravy města Bíliny.

Uzavírka bude probíhat v sobotu a v neděli (pro sil.č. I/13) a 15. prosince pro místní komunikaci.

„V průběhu uzavírky bude přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích vyznačena objízdná trasa. Požadovaná povolení ještě nebyla vydána, tudíž zůstává ještě možnost posunutí termínu,“ na začátku týdne, uvedla Antošová. Uzavírky silnic I. tříd povoluje Krajský úřad Ústeckého kraje.

„V rámci uzavírky zmíněné místní komunikace bude uzavřena za odbočkou k čističce odpadních vod (ve směru od Chotějovic) a jako objízdná trasa bude využita silnice I/13 a sjezd z této silnice u Ledvic. Totéž v opačném směru i pro uzavírku na sil.č.I/13,“ sdělila Erika Antošová z odboru dopravy města Bíliny.

Práce na bourání části železobetonové konstrukce pasového dopravníku pro dnes již neexistující pasovou dopravu skrývky na bývalou radovesickou výsypku jsou v plném proudu. „Tato konstrukce vždy byla chápána jako dočasná stavba a proto nyní provádíme demontáž konstrukce,“ řekl ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský a dodal: „Po výsypce Radovesice letos v únoru skončila svoji činnost i poslední vnější výsypka jménem Pokrok u města Osek. Obě bývalé výsypky jsou nyní v pokročilém stádiu rekultivace. Tím byl ukončen provoz všech vnějších výsypek v naší oblasti, což je neklamnou známkou toho, že povrchové hornictví na severozápadě Čech vstoupilo do své závěrečné fáze.“ Na křižovatce u betonové konstrukce nad silnicí I/13 by mohl v budoucnu vyrůst kruhový objezd.
„Pomohlo by to bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ nechala se slyšet Erika Antošová z odboru dopravy města Bíliny. (kos)