„V sobotu by se mělo začít bourat. Začne se u křížení konstrukce s I/13. Víkend je příhodný v tom, že je menší provoz a nemělo by tudíž docházet k takovým dopravním komplikacím,“ řekl ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský.

Přípravy na bourání části železobetonové konstrukce pasového dopravníku pro dnes již neexistující pasovou dopravu skrývky na bývalou radovesickou výsypku vrcholí. „Chtěli bychom, pokud to počasí dovolí, bourat v prosinci. Tato konstrukce vždy byla chápána jako dočasná stavba a proto nyní provedeme demontáž konstrukce,“ řekl Budinský a dodal: „Po výsypce Radovesice letos v únoru skončila svoji činnost i poslední vnější výsypka jménem Pokrok u města Osek. Obě bývalé výsypky jsou nyní v pokročilém stádiu rekultivace. Tím byl ukončen provoz všech vnějších výsypek v naší oblasti, což je neklamnou známkou toho, že povrchové hornictví na severozápadě Čech vstoupilo do své závěrečné fáze.“

Tato fáze bude v případě Dolu Bílina trvat asi 40 let.
„Povrchové doly už nyní budou zasypávány dovnitř svých dobývacích prostorů a závěrečná podoba důlní krajiny budou jezera, lesy a louky,“ sdělil Vladimír Budinský. (kos)