Lidé měli v pátek poslední možnost zažádat o výměnu občanských průkazů vydaných do konce roku 2003. Tyto průkazy bez strojově čitelných údajů totiž přestanou s koncem letošního roku platit a jejich majitelé se vystavují možnosti udělení pokuty až do výše deset tisíc korun. Výměna se netýká občanů narozených před rokem 1936.

Pokud tak „propadlíci“ neučinili, hrozí, že jim úřady nestihnou vydat nové doklady do konce roku. A bez nich mohou opozdilci zaplatit pokutu. Místo občanského průkazu mohou zatím používat svůj platný pas při prokazování totožnosti.
Podle ministerstva vnitra jsou občané povinni požádat o vydání nového občanského průkazu včas.
Pokud občan o nový průkaz nezažádá, hrozí mu za přestupek pokuta až deset tisíc korun. Záleží na jednotlivých úřadech. Za výměnu lidé nezaplatí žádný poplatek.