Zazpívá na něm Marta Jandová, Petr Kotvald, hrát bude Krušnohorská dudácká kapela a na baru si návštěvníci mohou užít i retrodiskotéku. Cena vstupenky je 400 Kč. Výtěžek ze vstupného bude darován, tak jako v minulosti, na veřejně prospěšné účely.