„Některé akce jsou dvou až třídenní a konají se v učebnách a laboratořích univerzity. Mnohem oblíbenější jsou ale týdenní kurzy, které se letos odehrají v Janově nad Nisou,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková. Na týdenní pobyty vyrážejí děti, které se svým oblíbeným předmětům chtějí v zábavné formě věnovat i o prázdninách. Kromě přednášek a řešení úloh na ně čekají i procházky a výlety do okolí. Více informací včetně kontaktů na www.ujep.cz. (uve)