Požádali jsme ho proto hned v úterý o rozhovor, aby bylo jasné, s jakými představami a plány se do nemocnice vrací. Zajímalo nás také, zda jsou obavy diskutujících na našem webu z hromadného propouštění zaměstnanců, z ukončení činnosti kaplanů nebo zrušení onkologie opodstatněné, nebo zda jde o fámy, které někdo záměrně šíří.

Pane řediteli, v den, kdy vyjde tento rozhovor, budete stát po roce opět v čele teplické nemocnice. Čekal jste, že váš návrat vyvolá takovou reakci?

Ne, musím říct, že mě to zaskočilo. I když je mi jasné, kdo za touto kampaní stojí a proč.

Proč jste se rozhodl přihlásit se do výběrového řízení do nemocnice v Teplicích a ne třeba v Ústí nad Labem?

Protože chci teplické nemocnici pomoct. Sály stále nejsou hotové, lidé jsou nespokojení. Jsem přesvědčený o tom, že v teplické nemocnici musí být kvalitní operační sály a je to jeden z hlavních důvodů, proč se vracím. Stavební povolení na ně totiž stále platí. Další důležitou investicí musí být nové CT, na které by měly být použity peníze z evropských fondů.

Jaké změny chystáte?

Jsem příznivcem včasných postupných změn, nechci něco revolučně rušit. Chci navázat na kladné pracovní výsledky minulých vedení. Nejde o práci jednotlivce, ale celého kolektivu. Budu mít maximální snahu využít efekt vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s., všech zdravotnických zařízení a dalších institucí.

Chci spolupracovat s lázněmi, s městem Teplice i s dalšími nemocnicemi kraje. Zdravotní turistika je ve světě běžná, tak proč by nemohla být tady, kde jsou pro to ideální podmínky?

Kde vidíte největší možnosti jak zlepšit chod nemocnice?

V transparentní komunikaci s personálem a pacienty.

Pokud se to v nemocnici za ten rok tak zlepšilo, jak se tvrdí v diskusi na webu, jsem velmi rád a moc rád na to navážu.

V příspěvcích se objevuje obava, že chystáte hromadné propouštění lidí, často se v této souvislosti objevuje jméno hlavní sestry Soni Brabcové…

To je naprostý nesmysl. Pokud vím, tak ho i vedení Krajské zdravotní, a.s. dementovalo. V některých provozech je to na mezní hranici, kvalitní lékaři a sestry ve všech nemocnicích, nejen v té naší, zoufale chybí. Byl bych blázen, kdybych chtěl hromadně propouštět personál. Paní Brabcová, na kterou se ptáte, byla vždycky agilní a mnohokrát prokázala, že je velmi pracovitá. Takových lidí si vážím. Pokud budou všichni táhnout za jeden provaz a bude to ku prospěchu pacientů a celé nemocnice, nevidím problém. Neznamená to samozřejmě, že nějaký jednotlivec nezmění funkci. Rozhodně ale nemám v úmyslu vyměnit téměř celý hospodářský management jakoto udělal můj předchůdce.

Personál nemocnice si pochvaluje, jak se za uplynulý rok zlepšilo pracovní prostředí, nakoupila se nová technika. Co vy na to?

To je logické. Nemocnice byla 10 let ekonomicky stabilizovaná. Proces transformace, na kterém řada lidí pracovala často i dvanáct hodin denně, už byl dokončen. Navíc kraj do zkrášlování nemocnic v loňském roce uvolnil 300 milionů korun. Další obrovskou výhodou je možnost čerpání značných finančních zdrojů z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu, které probíhá ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. Tato možnost byla teprve od roku 2008. Úspěšnost v evropských fondech je velkou zásluhou především vedení a týmové práce odborníků Krajské zdravotní, a.s. Je dobře, že to pozitivně vnímá nejen personál, ale i pacienti.

Novou službu, kaplany v nemocnici, si všichni chválí. Kaplani, jak jsme s nimi měli možnost hovořit, vnímají tuto činnost jako smysluplnou. Pacienti hodnotí, že si s nimi přijdou popovídat, na což nemají maximálně vytížené sestřičky čas. Podle webové diskuse tomu nejste nakloněný a hrozí, že kaplany zrušíte.

I tohle jsou nesmyslné fámy. Naopak, z tohoto pohledu to vidím jako úžasné, že si někdo udělá čas, aby vyslechl a uklidnil pacienty, stresované z nemocničního prostředí a plné obav z nemoci, kvůli které jsou hospitalizováni. Na to sestry čas nikdy mít nemohou. Ostatně kapli jsem nechal zrekonstruovat před pár lety právě proto, aby se mohla užívat a současně aby mohla fungovat jako záložní stanoviště. V případě například požáru sem můžeme přestěhovat celou stanici. Je sem kvůli tomu zavedená i voda a elektřina.

Do redakce nám volala plačící pacientka s onkologickým onemocněním, že se v nemocnici dozvěděla, že se má oddělení onkologie zrušit. Co je na tom pravdy?

To je další nesmysl. Naopak, zůstane na svém místě, které jsme kompletně pro onkologii rekonstruovali již před několika lety a znovu bylo upraveno jako ambulantní detašované pracoviště onkologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Je to nepostradatelné pracoviště, které je třeba i nadále podpořit. To je jeden z kladů, na které chci navázat a vždycky bych to podporoval, protože onkologicky nemocných lidí bohužel stále přibývá. Bude nutno v této souvislosti zřídit centrální ředílnu cytostatik v lékárně v Teplicích nebo mít zajištěn dovoz z Masarykovy nemocnice z Ústí.

Jak je to s tím, že se nelíbí nová barevná fasáda?

O tom, že nemocnice „změní kabát“ rozhodla Krajská zdravotní před dvěma měsíci. Barvy jsou nakoupené a k řešení barevnosti byli přizváni další odborníci, jako konzultant i např. Ing. arch. Stanislav Flesar. V závěru bylo týmem doporučeno použít stejné barvy, avšak v opačném „gardu“, tedy že budou velké plochy světlejší a malé tmavší. Tmavá barva na velkých plochách by prý mohla na pacienty působit depresivně. Postupně budou novou barevnou fasádu dostávat i další budovy – prádelna, interna atd. Řešení generelu by měl být pilotní projekt i pro ostatní nemocnice v kraji. I ty by měly být do budoucna barevnější.

Myslím, že jste řadu obav rozptýlil. Řekněte mi na závěr, jaké další cíle, kromě sálů a nového CT, jste si při návratu do funkce ředitele stanovil?

Kvalita péče o pacienty stoupá, alespoň v to doufám, a jsem přesvědčen, že musí být podložena i formálně. Měli jsme jako druzí v Čechách akreditované laboratoře mikrobiologie a hematologie mimo těch laboratoří z privátní sféry, těch bylo více od začátku. Dnes už je 32 akreditovaných kompletních zdravotnických zařízení, převážně nemocnic a dále řada laboratoří. Proto je hlavním cílem získání akreditace pro celou teplickou nemocnici. Dále je třeba zlepšit pracovní prostředí. Čekají nás také další velké stavební práce. Je třeba konečně začít s rekonstrukcí oddělení ortopedie, které je vystěhované už od podzimu loňského roku. Musí se dokončit rekonstrukce na interně. Nově se také budou muset dělat komunikace v areálu – celá trasa od hlavního vchodu k chirurgii.