Byl proto po dvě hodiny mučen dvěma útočníky. Finanční sbírka pro Patrika stále pokračuje.
V souvislosti se sbírkou panovaly obavy, že například Patrikova matka chce využít synovy peníze.
Má prý zájem o 80 tisíc Kč. Také se hovoří o tom, že matka, která se synem nežije, bude mít právo zacházet s Patrikovými penězi.
Kateřina Zajíčková, iniciátorka sbírky, se obává, zda nemají tato vyjádření racionální jádro.

Předsedkyně trestního senátu ústeckého krajského soudu Kamila Elsnicová uvedla, že zneužití chlapcových peněz nehrozí.
„Jde o peníze, které jsou určeny pouze pro chlapce. Proto jich nemůže nikdo využít pro jiný účel. Obavy jsou zbytečné,“ zdůraznila.
Elsnicová již při vynesení rozsudku nad sedmnáctiletým bezcitným agresorem, který dvanáctiletého Patrika i s mladším komplicem v dubnu 2010 v Krupce surově napadl a mučil, uvedla, že Patrik se dostane do pěstounské péče, protože matka se o něho a další čtyři sourozence nemůže sama postarat. Žije s nejmladším dítětem, dcerou, v ústeckém azylovém domě.

Bouři mezi lidmi v souvislostí s Patrikovým případem vyvolala skutečnost, že sedmnáctiletý romský mučitel z původních 10 let vězení dostal díky Vrchnímu soudu jenom 5 let vězení, protože prý nešlo o pokus vraždy.

Podle psychologů a psychiatrů bude izolován tak dlouho, dokud se jeho psychický stav nezlepší.
Prognóza zlepšení sociální adaptace útočníkovy psychiky přitom je velmi malá.