Od dubna do září jezdí lanovka denně od 8.30 do 18.30 hodin. Dospělí zaplatí za jednu jízdu 130 korun, děti 100 korun. Lanovka byla postavena v letech 1950–1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě.