Ve finále se pro jeho schválení vyslovila drtivá většina zastupitelů, svůj hlas mu dala dokonce i část těch opozičních. „Jsem rád, že náš letošní rozpočet dostal tak výraznou podporu, neboť se nám podařilo kromě všech standardních výdajů na správu města a zajištění všech jeho potřebných funkcí ještě zajistit financování u řady investičních akcí a pro správu mnoha objektů městského majetku," komentuje starosta Zdeněk Matouš.

Dodal, že právě investiční položky se v minulosti dostávalo při tvorbě rozpočtu až na posledním místě, a hlavně málo peněz. Letos to je necelá pětina z celkového objemu výdajů.

VYROVNANÝ ROZPOČET

Rozpočet zároveň zajišťuje financování úvěrů, které budou v letošním roce čerpané na výstavbu nového infocentra v projektu ArchaeoMontan 2018 a za získání potřebného objektu pro vybudování nového domova soustředěné péče pro seniory, kde je celková částka 6 milionů korun.

Hlavní položky výdajů směřují do nových investicí města, údržby a oprav komunikací ve městě, včetně lanovky, ale i na rekonstrukci budovy bývalé části radnice pro nové využití zdejší knihovnou a základní uměleckou školou.

„Oproti loňskému rozdělení financí nedochází v žádných důležitých výdajových ukazatelích ani k dílčímu krácení a všechny požadavky a potřeby města jsou rozumně a spolehlivě zajištěné příjmy a zdroji," doplnil Milan Křivohlavý z krupské radnice. Celkové výdaje v Krupce plánují na 200 milionů korun. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.