V prvé řadě byste chtěl zlepšit komunikaci ve směru k veřejnosti. Jakým způsobem?
V pondělí a ve středu budu zůstávat v odpoledních hodinách na služebně pro ty, co budou chtít přijít se na městskou policii informovat, případně budou mít nějakou stížnost nebo námět. Jinak oficiálně by se stížnosti měly dávat na podatelnu Městského úřadu v Bílině.

Městská policie Bílina využívá asistenční službu, budete v tom pokračovat?
Asistenty budeme samozřejmě využívat i nadále, záleží také na dotacích a na spolupráci s Úřadem práce Teplice nebo Ministerstvem vnitra. Asistenti nejsou placeni z městského rozpočtu, ale právě z dotací. Výhodou u asistentů je, že umí působit na svou komunitu. V současné době jich máme deset.

Budete se i nadále zabývat prevencí kriminality?
Budeme a ještě ve větším měřítku než doposud. Zaměříme se na ty nejohroženější skupiny, jako jsou děti a senioři. Připravujeme nové projekty. Počítáme s přednáškami pro děti i seniory a také se chceme podívat na praxi do jiných měst, abychom věděli, jak pracují tam a případně si od nich vzali inspiraci.

Myslíte si, že je počet strážníků v Bílině dostačující?
Uvědomuji si, že jsou to náklady navíc, ale určitě bych chtěl stav strážníků o několik navýšit. Celkem jich je 32 a tabulkový počet je 40. Směny musí být vyvážené a s tím vzniká další novinka, která by měla strážníky nejen motivovat, ale přispět k lepším službám pro veřejnost. Jedná se o specializované školení ohledně jednotlivých druhů závadového chování, zacházení se zvířaty apod.

Městem hýbe stále téma heren, budete pokračovat v jejich kontrolách?
S tím také počítám, že herny se budou v nepravidelných intervalech kontrolovat ve spolupráci se sociálním a finančním odborem i s Policií ČR. Dlouhodobě spolupracujeme s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí ohledně záškoláctví a nebudeme opomíjet veřejný pořádek, na který se chceme také více soustředit. V praxi to bude také znamenat, že nepolevíme ani v kontrolách řidičů v souvislosti s užíváním alkoholu a drog ale také rychlosti v exponovaných místech.

V kompetenci MP Bílina jsou také spádové obce, jak často tam jezdíte?
Jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy a do obcí vyjíždíme výhradně na podnět starostů nebo místostarostů obcí. Obce mají obdobné problémy jako má Bílina a obce. MP Bílina se těmto obcím snaží pomoci. Nicméně prioritou bude vždy Bílina. Stále také spolupracujeme se psím útulkem v Jimlíně.

Prý budete prodávat mobilní služebnu?
Mobilní služebna je již za zenitem použitelnosti a začíná být vysoce nákladná. Zařízením, kterým disponuje, nepatří mezi levné záležitosti a opravy se stále více prodražují. Máme v plánu ji nabídnout k prodeji. Navíc máme kamennou služebnu na Teplickém předměstí.

Mají strážníci MP Bílina dobrou fyzickou kondici?
Pracujeme na tom, aby byla stále lepší. Strážníci nově pravidelně využívají přípravu v Zelené hale. Myslím, že by na lepší kondici měl mít každý z kolegů zájem. Důvody jsou zřejmé. Správná a efektivní příprava nejen fyzická, ale i příprava sebeobrany a taktiky zákroků pomůže strážníkům při zásahu proti pachatelům.

Máte nějaký zajímavý případ z poslední doby?
Jedná se o narušování veřejného pořádku omladinou v sídlišti Za Chlumem v okolí obchodního domu. Na vině je veřejně dostupná wifi síť, která není zabezpečená, takže mládež nejen, že tam poslouchá písničky, tancuje u toho, ale obtěžuje zákazníky obchodu, kope do košů apod. Požádali jsme majitele obchodu, ať si wifi zabezpečí, ale zatím se z jejich strany nic neděje. Wifi berou jako službu zákazníkům, ale zatím asi nikdo kromě výrostků u obchodu ji nevyužívá.

LADA LAIBLOVÁ, autorka rozhovoru je redaktorkou Bílinského zpravodaje.