Pietní akt věnovaný 75. výročí smrti 21 sovětských vojáků, kteří zahynuli v roce 1942 a jsou pochováni na teplickém židovském hřbitově, pořádala Židovská obec Teplice a společenská organizace Kovčeg - Archa.

Předseda Židovské obce seznámil přítomné s historií objevení hrobů a bohoslužeb provedených pravoslavným knězem a židovským rabínem. Na hroby umístili rudé karafiáty. Věnec položil Generální konzul Ruské federace v Karlových Vrech Michael Ledonov.