„Rozbory ukázaly, že voda otrávená nebyla,“ řekl místostarosta Moldavy Tomáš Tvrdík.
Vodojem v Novém Městě byl před dvěma týdny vyloupen.
„Došlo k vloupání do objektu vodojemu v Novém Městě. Tento objekt je v majetku obce Moldava. Neznámý pachatel odcizil část dávkovacího čerpadla, které zajišťuje chlorování surové vody,“ sdělil Tomáš Tvrdík a dodal: „Případ řeší obvodní oddělení v Duchcově. Pachatel podle mých informací není stále dopaden.“
Nedalo se vyloučit, že do vody ve vodojemu nebyla přidána látka, která by mohla nepříznivě působit na odběratele vody. Definitivní jistotu, že tomu tak není dal až rozbor.
Neznámý pachatel obci Moldava svým jednáním způsobil škodu ve výši zhruba 25.000 korun. (kos)