„Nabíjení časových jízdenek zdarma začalo už od 20. prosince loňského roku s platností jízdenky od 1.ledna. V první dny moc lidí nechodilo, největší nápor byl před koncem roku a prvních 14 dnů nového roku,“ říká Jan Gaisler ze společnosti Veolia Transport Teplice.
Nejvíce se prý chodí ptát lidé starší 70 let, kteří ale nemají trvalé bydliště na území města Teplice, a tím pádem nemají nárok na příspěvek od města Teplice. A to je zřejmě asi největší problém.

Trocha čísel

Od 20.12.2010 do konce roku bylo vydáno celkem 325 nových karet senior 70 a 365denní kupón s příspěvkem od města Teplice si nabilo 950 cestujících
Od 1.1.2011 do tohoto pondělí bylo vydáno 518 nových karet senior a 365denní kupón s příspěvkem od města Teplice si nabilo 1 179 cestujících.
„Celkem k 21.1.2011 bylo nabito 2129 ks 365 denních časových jízdenek pro seniory 70. Všechny časové kupóny 365denní senior 70 byly zakoupeny cestujícími s bydlištěm na území města Teplice, t. zn. s přípěvkem 1 800 Kč od města,“ vypočítává ze statistik Jan Gaisler.
Prakticky to funguje tak, že město dopravci toto cestování seniorů proplácí. Takže důchodce obdrží čipovou kartu, kterou poté používá. Jízdné neplatí.

Zájem je v Dubí

O bezplatném jízdném pro důchodce nad 70 let uvažují i v Dubí. „Jsme teprve na začátku. Děláme si analýzu finanční náročnosti proplácení jízdného v podmínkách našeho města,“ říká starosta Dubí Petr Pípal.

V Dubí je evidováno 775 seniorů nad sedmdesát let věku a předpoklad výdajů na jednu roční jízdenku je asi 1800 korun.
„To by byla částka cca 1,4 milionů korun. Otázkou je kolik seniorů by se do programu skutečně přihlásilo, protože u nás je toto číslo zkreslené o klienty Domova důchodců Na Výšině. Dle mého hrubého odhadu bychom se pohybovali kolem 800 tisíc korun. Vše je potřeba důkladně spočítat,“ dodal Pípal.
Dubí se netají tím, že inspiraci našlo v Teplicích. „Tak jak je tento program nastaven v Teplicích, je dobrý a pokud se bude jevit reálné najít finanční prostředky v rozpočtu města, tak jej budu podporovat,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.

P. MÁLEK a M. KOŠŤÁL