K tomuto datu skončí platnost všech rozhodnutí vydaných OSSZ, a to i těch, ve kterých je uvedena doba platnosti „trvale“. Od 1.10.2007 budou platit již jen nová rozhodnutí úřadů práce o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné. „Doporučujeme osobám se změněnou pracovní schopností, jejichž nepříznivý zdravotní stav stále trvá, aby si zažádaly o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné s dostatečným předstihem,“ uvedl Tomáš Raichl, tiskový mluvčí Úřadu práce v Teplicích. Částečně nebo plně invalidní občané jsou podle zákona o zaměstnanosti automaticky osobami zdravotně postiženými. O přezkum zdravotního stavu nemusí žádat ti, kterým byla v minulosti přiznána změněná pracovní schopnost, následně byly uznány částečně nebo plně invalidními a jejich invalidita trvá.