Podle mluvčího města Pavla Přibyla patří mezi letošní největší investiční akce snížení energetické náročnosti v MŠ Sluníčko, což by mělo stát 32 milionů korun. Budou probíhat práce na revitalizaci bývalé městské plovárny za 8,5 milionu korun, má tam vzniknout odpočinková zóna s parkovou úpravou.

V plánu jsou stavební úpravy domu s pečovatelskou službou ve Hřbitovní ulici za 6,5 milionu korun. Stavebních úprav se dočká také výdejna obědů na ZŠ Hamry, na což má Krupka v rozpočtu vymezeno 5,2 milionu korun.

"V rozpočtu jsou dále zahrnuty i prostředky na dětská hřiště, trafostanici veřejného osvětlení, nová kolumbária či výměnu oken v dětském zdravotním středisku nad lékárnou U Tyrše," poznamenal Přibyl.

Podle současného vedení města nebyla příprava návrhu na rozpočet snadná. „Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyla jednoduchá. Bylo třeba vycházet z možností, které město má. Do budoucna bude nutné hledat cesty, jak příjmovou stránku rozpočtu města navýšit,“ sdělil starosta Krupky Jan Kuzma.