Avšak v poválečné době, která je pro ně smutnou historií, své domovy opouštěli a nové našli právě v okolních německy mluvících zemích. Na Bílinu však rozhodně nezapomněli, ba naopak. V roce 1970 založili Spolek domovského okresu Bilin, který má nyní již kolem 500 členů. Sídlo spolku je v německém městečku Gerolzhofen. Bílinští rodáci zde mají také muzeum Bíliny s mnoha předměty a více než čtyřmi tisíci knihami, které jim i v Německu připomínají rodný kraj.

Program na třídenní návštěvu bílinských rodáků:

Pátek 03.10.2008
11.00 - 12.45 hodin Slavnostní přivítání v obřadní síni radnice v Bílině -
projevy starosty a zástupce Domovského okresu Bilin;
rozhovory v zasedací síni

18.00 hodin společná večeře v Bílině - návazně diskusní večer

Sobota 04.10.2008
09.30 - 10.30 hodin Výjezd do Českého středohoří Třebívlice - muzeum, hrobka baronky Ulriky von Levetzow
11.00 - 12.30 hodin Libochovice - prohlídka barokního zámku
13.00 - 14.00 hodin oběd v Dřemčicích (česká kuchyně). V sále místního hostince bude ke shlédnutí připravena výstava fotografií mukovského občanského sdružení, nazvaná „Poznat a pochopit“
14.30 - 16.00 hodin Hrobčice - přijetí starostkou na obecním úřadě
spojeno s překvapením pro naše hosty ( v Mukově zasazení lípy „STROM SPOLEČNÝCH KOŘENŮ“ a odhalení pamětní desky)
16.30 - 17.30 hodin bohoslužba v kostele sv. Prokopa v Mukově - celebruje
(dvojjazyčně) biskup Mons. Josef Koukl (Litoměřická diecéze), prohlídka kostela
18.00 hodin návrat do Bíliny, společenská večeře s kulturním
programem a rozhovory