Projekt byl rozdělen na tři části. V listopadu se vybrané třídy zúčastnily projekce filmu o československých dějinách na téma holocaustu. Film O zlém snu byl dokumentární pohádkou na motivy knihy Evy Erbenové, která přežila Terezín, Osvětim a pochod smrti. Při následné besedě pak měli žáci možnost hovořit s paní Truncovou, jednou z obětí politického pronásledování v době komunismu.

V druhé části žáci ve třech termínech navštívili Památník Terezín, kde si prohlédli všechny objekty, shlédli filmovou projekci a poznatky z výkladu poté využili při besedách se žáky v hodinách občanské nauky a dějepisu.

Včera byl projekt zakončen výtvarným ztvárněním dojmů, které si žáci odnesli. Nejlepší práce budou odměněny a vystaveny ve škole. (ot)