Praprastrýc paní Hagl nebyl nikdo jiný než stavitel Adolf Siegmund (1831–1916), který se nepodílel jen na stavbě budovy naší školy - obchodní akademie, ale i městské knihovny, Císařských lázní, bývalé Lověny, radnice, Jubilejní (dnes Kolostůjovy) kašny. Byl rovněž politikem a v letech 1896 – 1899 starostou Teplic.

Jeho bratr Heinrich Siegmund (1842–1901), teplický podnikatel, byl pověřen stavbou Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Paní Irmgard se narodila v květnu 1944 v Děčíně. Po válce v r. 1946 však byla její rodina odsunuta do Německa. Návštěvu jsme provedli po škole, připravili pro ni almanachy a pohledy, popovídali si s ní. Pátrali jsme po stopách jejich předků (a zkusíme pátrat dál). Dokonce jsme vystoupali na věž, aby se i shora mohly kochat pohledem na krásu Teplic a okolí.

Učitelka v ústeckých Předlicích a studentka UJEP Nur Ashraf Bekai
Muslimka učí romské žáky. „Cítím, že mě potřebují,“ říká Nur Ashraf Bekai

Zajímalo je i dnešní dění ve škole. S nostalgií si fotily maturanty v kostýmech při posledním zvonění. S nadšením mluvily o koncertě Severočeské filharmonie, který se jim předchozí den podařilo navštívit. A když si paní Irmgard začala pobrukovat Dvořákovu Novosvětskou, nebylo pochyb o její lásce k zemi, kde se narodila.

Jejich další kroky vedly na teplický hřbitov, kde se jim podařilo najít hrobku pana Heinricha Siegmunda, bohužel hrobka jeho bratra Adolfa se již nedochovala.Toto setkání bylo velice milé a obohacující. Můžeme jen obdivovat vitalitu a entuziasmus těchto dam, které se vydaly po stopách minulosti…

Mgr. Olga Dlouhá, Obchodní akademie